लहान मुलांसाठी प्रोग्रामिंग - Course 4 # Maze and Bee

हा Code.org मधील Code Studio च्या चौथ्या कोर्सचा दुसरा स्टेज आहे. याचे नाव आहे मेझ अँड बी. 

https://studio.code.org/s/course4/stage/2/puzzle/1

यामध्ये नऊ लेवल आहेत. खाली प्रत्येक लेवलचे  चित्र आणि ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारे कोडिंग दिलेले आहे.


Level 1
Level 2Level 3Level 4Level 5Level 6Level 7
Level 8


Level 9


टिप्पण्या