लहान मुलांसाठी प्रोग्रामिंग - Course 3 # Bounce

हा Code.org च्या Code Studio मधील तिसऱ्या कोर्सचा  पंधरावा स्टेज आहे. याचे नाव आहे बाउंस.  यामध्ये दहा लेवल आहेत आणि सारे लेवल कोडिंगच्या प्रॅक्टिसचे आहेत .

https://studio.code.org/s/course3/stage/15/puzzle/1

याच्यामध्ये आपल्याला एक बाउंसिंग बॉलचा गेम बनवायचा असतो. 

खाली प्रत्येक लेवल चे चित्र आणि त्याला  पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कोडिंग  दिलेले आहे.

Level 1

You need to attach a block to the event handler. When Left arrow is the event handler. When you press Run button, a yellow colored ball is launched. You can use the Left arrow key to move the paddle in the game. When the ball hits the paddle it bounces. You need to make the ball reach the finish target displayed by a Red colored flag.


Level 2

We will assign "move left" and "move right" to Left Arrow and the Right Arrow.This way we can move the paddle to the left as well as to the right.
Level 3

We will assign "move up" to the Up ArrowLevel 4

We will assign respective movements to all the four Arrow keys.Level 5


We will make the ball to bounce when the ball hits the Paddle. Remember, if you do not assign the "bounce ball" block to the "when ball hits paddle", then it will not bounce. Level 6

Now we will make the ball to bounce whenever it will hit the paddle as well as any of the wallsLevel 7

Assign Left, Right movement and Bounce.Level 8

Score a point when ball is in the goalLevel 9Level 10


Design the game any way you like. After you have completed coding and Run the game, if you click on Finish you will get a link for your newly created game which is now online. You can share this link with your friends, family to let them play the game that you created.  टिप्पण्या