लहान मुलांसाठी प्रोग्रामिंग - Course 4 # आर्टिस्ट व्हेरिएबल्स

हा Code.org मधील Code Studio मध्ये चौथ्या कोर्सचा सहावा स्टेज आहे. याचे नाव आहे आर्टिस्ट व्हेरिएबल्स.

https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/1

यामध्ये सोळा लेवल आहेत. खाली प्रत्येक लेवलचे अपूर्ण चित्र आणि त्याला पूर्ण करण्यासाठीचे कोडिंग आणि पूर्ण झालेले चित्र दाखवलेले आहे.


Level 1

Level 2Level 3
Level 4
Level 5


Level 6Level 7Level 8Level 9Level 10
Level 11

Level 12
Level 13
Level 14

Level 15
Level 16

This level is a Free Hand Level. It is an empty canvas. You can make any shape you want. 

टिप्पण्या