लहान मुलांसाठी प्रोग्रामिंग - Course 4 # आर्टिस्ट

हा Code.org मधील Code Studio च्या चौथ्या कोर्सचा तिसरा स्टेज आहे. याचे नाव आहे आर्टिस्ट.

https://studio.code.org/s/course4/stage/3/puzzle/1

यामध्ये चौदा लेवल आहेत. खाली प्रत्येक लेवलचे अपूर्ण चित्र आणि ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारे कोडिंग आणि तसेच पूर्ण झालेले चित्र दिलेले आहे.
Level 1Level 2
Level 3
Level 4
Level 5Level 6
Level 7Level 8
Level 9
Level 10
Level 11Level 12
Level 13Level 14
टिप्पण्या