लहान मुलांसाठी प्रोग्रामिंग - Course 3 # Play Lab Game

हा Code.org च्या Code Studio मधील तिसऱ्या कोर्सचा सतरावा  स्टेज आहे. याचे नाव आहे प्ले लॅब गेम. यामध्ये तुम्हाला एक गेम बनवता येतो.

https://studio.code.org/s/course3/stage/17/puzzle/1

यामध्ये सात लेवल आहेत आणि सातव्या लेवल मध्ये आपल्याला हवा तसा गेम बनवण्याची मुभा दिलेली आहे. खाली प्रत्येक लेवलचे पूर्ण झालेले चित्र आणि त्यासाठी आवश्यक कोडिंग  दिलेले आहे


Level 1

make the octopus say hello.
Level 2

You can make the Penguin move Left, Right, Up and Down using Arrow KeysLevel 3


The Penguin is controlled with Arrow keys, while the Alligator moves Up and Down. Level 4

It is similar to the third level, except when the Penguin touched Alligator, he will say "ouch"Level 5

Here we will add another character to the game. It is the octopus. When the Penguin touches the octopus, it will score a point.Level 6

We will add a background image, change the speed of movement of the Penguin.  Level 7

In this level you can create a game of your own.

टिप्पण्या