लहान मुलांसाठी प्रोग्रामिंग - Course3 # Bee nested Loops

हा Code.org वरील Code Studio मधील तीसऱ्या कोर्सचा तेरावा स्टेज आहे. याचे नाव आहे बी नेस्टेड लूप्स. यामध्ये तेरा लेवल आहेत त्यापैकी बारा लेवल हे कोडिंग च्या प्रॅक्टिस साठी आहेत आणि तेरावा लेवल हा एक प्रश्न आहे .


https://studio.code.org/s/course3/stage/13/puzzle/1

येथे आपल्याला लूप्स वापरून कोडिंग करावी लागते. यामध्ये आपल्याला एका  मध माशीला फुलांमधून पराग गोळा करून मध बनवण्यासाठी मदत करावी लागते.
खाली प्रत्येक लेवल चे चित्र आणि ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारे कोडिंग दाखवलेले आहे.

Level 1Level 2Level 3Level 4Level 5Level 6Level 7Level 8Level 9Level 10Level 11Level 12शेवटचा तेरावा लेवल हा एक प्रश्न आहे ज्याचे योग्य उत्तर तुम्हाला दिलेल्या उत्तरांमधून निवडायचे असते. 

टिप्पण्या