लहान मुलांसाठी प्रोग्रामिंग - Course 2 # Artist Debugging

या पूर्वीच्या आर्टिकल्समध्ये आपण आर्टिस्ट सिक्वेंस अणि लूप्स बद्दल माहिती घेतली आहे. या स्टेज मध्ये आपल्याला आर्टिस्ट लूप्स च्या प्रोग्राम्स ची डी-बगिंग करावी लागते. यामधील प्रत्येक लेवलमध्ये काही प्रोग्रामचा कोड लिहिलेला असतो. स्टेप बटण दाबल्यावर त्या प्रोग्रामचा एक स्टेप एक्झिक्यूट  होतो. तुम्हाला दिलेल्या प्रोग्राम मधील चुका शोधून काढाव्या लागतात. तुम्ही अनावश्यक ब्लॉक डिलीट करू शकता किंवा आवश्यक असलेला ब्लॉक जोडू शकता.
https://studio.code.org/s/course2/stage/11/puzzle/1

खाली या स्टेज मधील लेवल्स चे अपूर्ण चित्र,  डीबग केलेला कोड आणि पूर्ण झालेले चित्र दिलेले आहे.

Level 1

Level 2

Level 3Level 4


Level 5

Level 6

Level 7Level 8
Level 9
Level 10
Level 11शेवटचा लेवल प्रश्नोत्तराचा आहे
टिप्पण्या