लहान मुलांसाठी प्रोग्रामिंग - Course2 # Bee Conditionals

या स्टेजमध्ये तुम्ही कंडिशनल स्टेटमेंट्स शिकू शकता. तुम्हाला एका मधमाशीला फुलतील पराग कण वेचून मध बनवायचे असते. त्यासाठी तुम्हाला प्रोग्रामिंग करावे लागते.   
https://studio.code.org/s/course2/stage/13/puzzle/13
खाली या स्टेजमधील लेवल्सचे चित्र आणि त्यासाठी लागणारा कोड दिलेला आहे.

Level 1Level 2Level 3Level 4


Level 5


Level 6Level 7Level 8
Level 9


Level 10Level 11Level 12Level 13

शेवटचे दोन लेवल प्रश्नोत्तराचे आहेत

टिप्पण्या